Vragen Hijschgebouw ivm uitspraken Gerard Cornelisse

De presentatie betreffende invulling van het Hijschgebouw dinsdag 02-04-2019 door kwartiermaker/ theaterproducent Gerard Cornelisse én het interview in de TC Tubantia 05-04-2019 met Berto Mulder ( KHN afdeling Hengelo) roept voor LokaalHengelo ernstige vragen op, met name over de beslissingsbevoegdheid buiten het creatieve/ innovatieve denken van de kwartiermaker.

Hieronder de vragen van onze vervangende fractie voorzitter van LokaalHengelo naar aanleidingen van het toneelstuk van afgelopen dinsdag in Schouwburg Hengelo:

Gemeente Hengelo

College van Burgemeester en Wethouders

Postbus 18

7550 AA Hengelo

Per-mail: raadsgriffie@hengelo.nl

Datum                                                : 05-04-2019

Behandeld door                                 : S. van Wier-Koca

Inzake                                                 : Vragen over uitspraken Gerard Cornelisse

Geacht college,

De presentatie betreffende invulling van het Hijschgebouw dinsdag 02-04-2019 door kwartiermaker/ theaterproducent Gerard Cornelisse én het interview in de TC Tubantia 05-04-2019 met Berto Mulder ( KHN afdeling Hengelo) roept voor LokaalHengelo ernstige vragen op, met name over de beslissingsbevoegdheid buiten het creatieve/ innovatieve denken van de kwartiermaker.

De binnenstadwethouder, de heer B. van Wakeren (Prohengelo), verstrekte kwartiermaker de heer G. Cornelisse ENKEL opdracht  onderzoek te doen naar de invulling (creatief, innovatief en haalbaarheid) van het op te richten Hijschgebouw op het marktplein. Niet meer, niet minder. Voor verhuur, vergunningverlening etc. is immers de gemeente Hengelo als eigenaar verantwoordelijk liet de binnenstadwethouder meermaals in de media expliciet weten.

Op 02-04-2019 tijdens de ietwat rooskleurig met overacting gepresenteerde invulling door de kwartiermaker/ toneelspeler vielen LokaalHengelo essentiële uitspraken op waarbij de heer G. Cornelisse in strijd handelde met de opdracht van het college. (verantwoordelijk wethouder B. van Wakeren)

LokaalHengelo vindt het niet chique, dat een hoog kwalitatief gewaardeerd bedrijf als Stravinsky door foutief acteren van de kwartiermaker hierin betrokken wordt.

  • De heer G. Cornelisse maakte op eigen titel bekend dat Stravinsky de horecaruimte gaat invullen.                                                         
  • De heer G. Cornelisse vond het niet nodig om hierbij een grote speler als Koninklijke Horeca                                                     Nederland (KHN)  te betrekken. N.B: Horeca is voor 70% gezichtsbepalend in binnensteden.
  • De kwartiermaker verkondigde terloops de huurprijzen voor de toekomstige startende ondernemers.
  • De kwartiermaker verdraaide zijn opdracht van de wethouder: I.p.v belangstellenden te benaderen vond hij dat men maar naar de heer Cornelisse toe zou moeten komen. ( selectieve invulling van de opdracht) Deze move is massief in strijd met het afgesprokene waardoor andere kwalitatieve horecaondernemers die Hengelo rijk is geen kans maken. Onverteerbaar en volgens LokaalHengelo in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel.

Lokaal Hengelo vindt het solistisch acteren van de kwartiermaker onzorgvuldig en ongepast. Wij hebben daar de onderstaande vragen over.

  1. Is het college het met Lokaal Hengelo eens dat de kwartiermaker inzake toezeggingen richting     Stravinsky onrechtmatig heeft gehandeld? Zo ja, ingevolge de beslissingsonbevoegdheid van de kwartiermaker draait u de onderhavige toezegging terug? Zo nee, graag uitleg.
  2. Is het college het met Lokaal Hengelo en de KHN eens om via een openbare aanbesteding de horeca ruimte te verhuren? Zo nee, waarom niet?
  3. Lokaal Hengelo vindt het ongepast dat de voorzitter van KHN afdeling Hengelo in een interview in de TC Tubantia 05-04-2019 door de wethouder als een zeurpiet wordt neergezet. Tenslotte zou toch de heer G. Cornelisse belangrijke spelers voor het Hijschgebouw benaderen hetgeen hij herhaaldelijk in de media en bij Hengeloos Peil verkondigde en niet andersom. Gaat het college met de KHN- voorzitter in gesprek om de actuele verschillen te bespreken?
  4. Is het college het met LokaalHengelo eens dat niet de heer Cornelisse over verhuur van ruimten in het Hijschgebouw gaat maar de gemeente Hengelo?                                                                                                                                                                                                                                                                            

Opmerking:

Bovendien verraste de kwartiermaker vele toehoorders in de schouwburg met de primeur dat hij inmiddels met TC. Tubantia, SCH en Radio Hengelo had gesproken/ overgehaald? over hun toekomstige verblijf in het Hijschgebouw. Graag vernemen we van het college of hier spake is van feitelijkheden of van  wishful thinking?

LokaalHengelo ziet uit naar de antwoorden op onze vragen.

Met vriendelijke groet,

Namens LokaalHengelo,

Seviye van Wier- Koca