Vragen Needle Spiking Hengelo

Aan: College van B&W te Hengelo
Per email: raadsgriffie@hengelo.nl
Datum: 21-05-2022
SCHRIFTELIJKE VRAGEN
Onderwerp: Gedrogeerd met een naald “needle spiking” in het uitgaansleven in Hengelo?
Geachte college,
.
Recent zijn er meldingen gemaakt van een nieuwe dreiging in het uitgaansleven in
Nederland: stiekem gedrogeerd worden in je arm of been met een injectienaald, ‘needle
spiking’.
Er zijn vergelijkbare meldingen uit Frankrijk en België, maar het lijkt vooral in het Verenigd
Koninkrijk te spelen. Volgens de Britse krant The Guardian waren er tussen september 2021
en afgelopen Januari 2022, 1300 meldingen van needle spiking. In Frankrijk zijn 130
meldingen gedaan tot nu toe, in België 7 maar in Nederland was er lange tijd geen sprake
van prikincidenten, tot voor kort.
In België is in Mei een onderzoek begonnen, nadat verschillende slachtoffers zich hadden
gemeld. In Engeland werd een speciale commissie opgericht om deze prikincidenten te
onderzoeken.
Het Trimbos-instituut adviseert slachtoffers naar de politie te stappen voor onderzoek.
Niet alleen in Amsterdam en Groningen zijn reeds meerdere meldingen gedaan maar recent
ook in Hengelo is een 19-jarige Hengelose tijdens een avondje stappen het slachtoffer
geworden van dit fenomeen:
www.1twente.nl/artikel/1478350/hengelose-mandy-blom-19-gedrogeerd-met-naald-tijdenshet-uitgaan-maand-later-nog-steeds-last
“De Hengelose binnenstad heeft regionale aantrekkingskracht. Iedereen is erbij gebaat dat
uitgaan in Hengelo veilig is.”, kunnen we lezen op de website van onze gemeente.
Lokaal Hengelo heeft daarom volgende vragen aan het College:

 1. Is het College bekend met het fenomeen van “needle spiking” , gedrogeerd worden
  met een naald?
 2. Heeft het College informatie in verband met het aantal meldingen of aangiftes via
  politie of andere instanties in Hengelo?
 3. Hoe is het college van plan deze ontwikkeling (op) te volgen?
 4. Wat is het college van plan om jongeren tegen dit fenomeen te beschermen en
  bezorgde ouders gerust te stellen?
  Uw antwoorden zien wij met belangstelling tegemoet
  Met vriendelijke groet,
  Fractie van Lokaal Hengelo,
  Glenn Dedecker
  Bronvermelding:
  Algemeen Dagblad ( 18 mei 2022) ; Aangiftes na drogeren met injectienaalden: dit weten we over
  ‘needle spiking’.
  1twente (19 mei 2022); Hengelose Mandy Blom (19) gedrogeerd met naald tijdens het uitgaan:
  “Maand later nog steeds last”
  NOS (11 Mei 2022); Ook in Nederland melding van drogeren met naald tijdens uitgaan.
  www.hengelo.nl (veilig uitgaan); https://www.hengelo.nl/Welkom-in-Hengelo/GPDC-Productencatalogus-1/_Burger-en-Bedrijven/Veilig-uitgaan.html