Vragen over leegstand antikraakwoningen Nijverheid

Geacht College,
Eind maart kwam in het nieuws dat antikraakbewoners in de Nijverheid uit hun huizen moesten omdat
zij plaats dienden te maken voor Oekraïense vluchtelingen. Zij kregen 30 dagen de tijd om hun verhuizing
rond te maken (Bogt, 2022a). De meesten bewoners hebben nu via Adhoc een vervangende woning, een
enkeling woont weer thuis bij hun ouders.

Dan verscheen gisteren 18-5-2022 een artikel waarin stond dat dezelfde panden voor een grote
meerderheid (42 van de 60) nog steeds leeg staan (Bogt, 2022b). De vorige bewoners zijn dus feitelijk
onnodig met zo veel haast uit hun woningen ‘gejaagd’ om plaats te maken voor vluchtelingen.
Lokaal-Hengelo vindt dit een opmerkelijke ontwikkeling en heeft de volgende vragen voor het College:

 1. Waarom moesten deze bewoners hun huis binnen gestelde termijn verlaten, nu blijkt dat de
  panden leeg blijven staan? Hadden de bewoners volgens het College dus eigenlijk wel in hun huis
  kunnen blijven wonen?
 2. Hoe gaat het College ervoor zorgen dat deze situatie zich niet nog een keer herhaalt in de
  toekomst?
 3. Begrijpt het College dat dit als een mes in de rug voelt voor de vorige bewoners? Hen wordt
  voorgehouden dat zij hun woningen verlaten voor mensen die het veel slechter dan hen hebben.
  Om er vervolgens achter te komen dat het achteraf helemaal niet nodig was, daar de woningen
  tot op heden nog steeds leeg staan.
 4. Zouden de antikraak woningen , welke nu nog vrij staan, met voorrang opnieuw in gebruik
  kunnen worden genomen door vorige bewoners ?

Met vriendelijke groet,
Fractievertegenwoordiger Jim ter Braak
Lokaal Hengelo