Vragen over uitspraken Evert Bleuming van FC Twente

Recentelijk lazen we in een internetkrant, dat de  interim hoofd opleidingen van TC Twente de overgebleven delen van de voetbal academie van TC Twente wil verplaatsen van Hengelo naar Enschede. Bijzonder gezien de recente investeringen waarmee de gewenste aanpassingen zijn gedaan en de investeringen daarvoor waren € 450.000,-. Nu bedenkt FC Twente zich en willen ze naar Enschede. Tijd om vragen te stellen aan college. Hieronder de vragen van onze fractievoorzitter Seviye.

Vragen over verplaatsingen Voetbal Academie

Geacht college,

In de internetkrant TwenteSport van 17 november jl. staat een interview met Evert Bleuming.

www.twentesport.com/voetbal/fc-twente/de-week-was-wel-schrikken-toen-ik-fc-twente-terug-kwam/

De heer Bleuming, oud-speler van FC Twente, is hoofd Profscouting en interim hoofd Opleidingen van FC Twente. In dit interview doet de heer Bleuming uitspraken over o.a. de Voetbal Academie van FC Twente welke nu gevestigd is in Hengelo, in en rondom het FBK stadion. Een toplocatie met een geweldige uitstraling vindt Lokaal Hengelo.

Op de vraag m.b.t. het nostalgische Diekman, de voormalige thuishaven van FC Twente, geeft de heer Bleuming aan dat wat hem betreft de Voetbal Academie terug moet naar het oude Diekman. Hij vervolgt met het zeggen dat daar prachtige velden liggen, een geweldige sporthal en diverse andere mogelijkheden om er een schitterend complex van te maken. Zaken die, o.a. door fikse investeringen (in 2017 nog bijna € 4,5 ton) van de gemeente Hengelo, ook voorhanden zijn in het Sportcenter Hengelo.

De heer Bleuming geeft verder aan dat als het aan hem ligt het een geweldige stap vooruit zou zijn om samen met de clubs die gebruik maken van de velden rondom het Diekman gevestigd en de gemeente Enschede, de jeugdopleiding daar te gaan vestigen.

Uitspraken die voor LokaalHengelo vragen oproepen. Zeker omdat er in 2015 al een gedeelte van de jeugdopleiding terug is gegaan naar Enschede en de gemeente Hengelo (lees de inwoners van Hengelo) de afgelopen jaren flink geïnvesteerd heeft om FC Twente ter wille te zijn.

Wij hebben de volgende vragen:

  1. Bent u op de hoogte van de wens van het huidige hoofd Profscouting en hoofd Opleidingen de heer Bleuming, om de Voetbal Academie van FC Twente over te hevelen naar Enschede en hoe moeten wij de uitspraken van de heer Bleuming interpreteren? Gelet op zijn leidinggevende directiefunctie spreekt de heer Bleuming namens FC Twente Enschede. Wat vindt het college van deze uitspraken? Ingevolge deze uitspraken en de vurige vertrekwens uit Hengelo van de heer Bleuming c.q. FC Twente heeft het college het voornemen FC Twente om opheldering te vragen?
  2. Stel dat de Voetbal Academie van FC Twente, op (korte) termijn, weg zou gaan uit Hengelo wat zijn dan de gevolgen (maatschappelijk, imago en financieel) voor de gemeente Hengelo en het voormalige Veldwijk en de gedane investeringen? Over hoeveel hebben we het dan?
  3. LokaalHengelo wil graag de topsport in Hengelo bevorderen. Hengelo is van oudsher geen specifieke sportstad zoals Enschede wel is. Daarentegen beschikt Hengelo sinds enkele jaren over toplocaties zoals het FBK-stadion e.o. en het Twentebad. FC Twente heeft onlangs aangegeven dat het vrouwenvoetbal weer onder de vlag van de Stichting FC Twente gaat vallen. Ze (vrouwen en beloften) spelen thans bij twee amateurverenigingen in Hengelo. Voor het vrouwen en topvoetbal een verre van ideale situatie, topsport onwaardig voor de snelst groeiende sport in ons land.

Zou het college het een goede zaak vinden om op het FBK stadioncomplex een veld te creëren met tribunes voor zo’n 5 à 6000 toeschouwers, zodat de vrouwen en beloften van FC Twente hun thuiswedstrijden daar kunnen spelen? Lokaal Hengelo is daar een warm  voorstander van en wil zo´n plan graag meehelpen uitwerken en/of ondersteunen. Zijn daar mogelijkheden voor en hoe kijkt FC Twente hier tegenaan?

LokaalHengelo ziet uit naar de antwoorden op onze vragen.

Met vriendelijke groet,

Namens LokaalHengelo,

Seviye van Wier-Koca

Fractievoorzitter

Artikel geplaatst door de redactie van LokaalHengelo. Voor vragen over dit artikel kunt u contact opnemen met Seviye van Wier – Koca.