Geen Armoede en Honger

Eén van de belangrijkste speerpunten van LokaalHengelo is het ondersteunen van kwetsbare mensen, zoals mensen die onder het armoedebeleid vallen.

  • 1 op de 6 kinderen in Hengelo krijgt geen fatsoenlijke maaltijd en lijdt vaak honger;
  • De armoede in Hengelo is vanaf 2013 met 9 procent gestegen; (bron: Armoedebeleid 2016-2020 gemeente Hengelo).
  • De kosten voor schuldhulpverlening in Hengelo zijn verviervoudigd;
  • De Voedselbank kan maar een gedeelte van de hulpaanvragen van inwoners ondersteunen, en moet de meeste afwijzen.

Stille armoede

LokaalHengelo wil organisaties helpen om daar waar de nood het hoogst is financieel extra ondersteuning te verlenen. Er moet een breed Deltaplan voor de armoedebestrijding komen om de (stille) armoede in Hengelo terug te dringen en het aantal mensen dat afhankelijk is van de schuldhulpverlening te verminderen. LokaalHengelo vindt ook dat het kindpakket moet worden uitgebreid.  Bovendien is er een vangnet nodig voor inwoners die niet bij de Voedselbank terecht kunnen. En de vrijwilligers die zich belangeloos tegen armoede inzetten verdienen alle steun.

Schuldhulpverlening

De aanpak van de schuldhulpverlening is in Hengelo weinig effectief en daarom wil LokaalHengelo ruimte voor nieuwe, desnoods onorthodoxe ideeën. Het gemeentelijk beleid moet zich meer richten op gedragsbeïnvloeding, inclusief aandacht voor schuldstress. Een adequate aanpak is noodzakelijk, met extra inzet voor jongeren met schulden.

Sociaal WMO-beleid

  • LokaalHengelo wil een onafhankelijke cliëntondersteuning.
  • Extra inzet op de aanpak van armoede en schulden. Het huidige beleid is écht onvoldoende en levert te weinig resultaat op.

Video podcasts over dit onderwerp: