Website, Facebook en discussieforum voor behoud volwaardig ziekenhuis

Lokaal-Hengelo heeft recentelijk het onderstaand persbericht verstuurd naar de locale pers met het verzoek er aandacht aan te geven. We schalen de actie op om zoveel mogelijk mensen de petitie voor het behoud van volwaardig ziekenhuis in Hengelo te laten tekenen. Teken ook de petitie voor het behoud van het ziekenhuis: https://petities.nl/petitions/behoud-volwaardig-ziekenhuis-in-hengelo?locale=nl

PERSBERICHT

Datum                    :  7 juli 2017

Betreft:  Website, FB pagina en discussieforum voor behoud volwaardig ziekenhuis in Hengelo (BVZH)

Geachte redacties,

Op 29 juni jl. heeft dé lokale politiek partij, Lokaal-Hengelo, een online petitie geopend voor behoud van een volwaardig ziekenhuis in Hengelo. https://volwaardigziekenhuishengelo.petities.nl/

Deze petitie is een groot succes en ondertussen al meer dan 2700 keer ondertekend. Het blijkt dat niet alleen in Hengelo maar ook in de omliggende plaatsen een volwaardig ziekenhuis in Hengelo wil. Geen bezuinigingen maar investeren is een veel gehoorde kreet.

Ook komen er steeds meer berichten, reacties en vragen naar ons toe die met het onderwerp behoud volwaardig ziekenhuis in Hengelo te maken hebben. Om die goed te koppelen, adequaat te bedienen en de voortgang weer te geven hebben wij een aparte website met FB pagina en discussieforum geopend.

De website Behoud-Volwaardig-Ziekenhuis-Hengelo (BVZH) kan men vinden onder:

http://www.behoud-volwaardig-ziekenhuis-hengelo.info met daarbij een FB pagina en discussieforum.

Wij proberen zoveel mogelijk belanghebbenden te bereiken en hopen en streven nog steeds op goede samenwerking met de SP en andere politieke partijen en belanghebbenden in Hengelo.

Behoud van een volwaardig ziekenhuis gaat ons allen aan!

Wij zouden het fijn vinden als u in uw media hier aandacht aan besteed.

Voor vragen of uitleg kunt u terecht bij de secretaris van het bestuur de heer Jeffrey Scholten,

tel: 06 81163998 of onze fractievoorzitter Leo Janssen, tel: 074-2773054