YUPPENWIJK de MARSKANT

Grote schaarste op de woningmarkt in binnensteden drijft de prijzen zo sterk op dat een (eigen) huis of appartement voor velen onbetaalbaar wordt. Exorbitante prijzen zijn voor starters, studenten, éénpersoonshuishoudens of samenwonenden niet te betalen en enkel voorbehouden aan yuppen of de happy few.

Huis kopen?

Het kopen van een huis  zonder voorbehoud van financiering of zonder een gedegen bouwkundig rapport zijn allemaal signalen dat de stedelijke  huizenmarkt oververhit raakt. Dat geldt niet alleen voor Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, maar ook voor steden in de provincie als Enschede, Hengelo of Zwolle. Daarnaast is er een opmerkelijk feit te bespeuren met de groei van het aantal hypotheken. Van oudsher gezien lieert dit massief met de huizenprijzen. Echter vanaf 2016 is hierin een ombuiging waar te nemen. De trend is dat huizenprijzen onverdroten brutaal blijven stijgen terwijl de hypotheekschuld een duidelijk neerwaartse spiraal laat zien. Dit komt mede door het feit dat huizenkopers meer eigen kapitaal meebrengen bij de aankoop dan voorheen. Significant blijkt verder dat het aantal woningen zonder hypotheek de laatste tien jaar is verkocht. Kortom huren of kopen in de binnenstad is alleen voor de yuppen of de happy few weggelegd.

Betaalbare woningen

Rondom de binnenstad moeten meer betaalbare appartementen komen waar ook jongeren kunnen wonen. Deze groep brengt elan en dynamiek met zich mee welke broodnodig zijn voor onze bloedeloze binnenstad. De actuele binnenstadwoonsituatie kent een grote disbalans. Al jarenlang verslonsde de politiek de binnenstad en met dit selectieve woonbeleid gebeurt hetzelfde rondom de periferie van de binnenstad. En dat er volgens het college veel vraag naar het yuppenproject Marskant is lijkt ons een te graag gewilde éénzijdige uitleg. Wij missen hierin elke onderbouwing en door welk onafhankelijk bureau het is uitgevoerd is gemakshalve maar weggelaten? Na de prestigieuze college go-plannen voor het realiseren van het Wemenpark, Badhuis en het Bataafsekamp presenteert men nu weer een plan de Marskant voor de inwoners met goedgevulde portemonnee.  Natuurlijk te gek voor woorden  dat er zomaar 1.9 miljoen wordt verkwanselt in deze tijd van schaarste op de woningmarkt en dure bouwgronden. Het getuigt van buitengewoon slecht koopmanschap waarbij de zakken van de gladde in italiaanse maatpakken gesneden vastgoedcowboys nog meer gevuld worden. Waarom niet de 100 broodnodige betaalbare appartementen die eerder voorzien waren op de Marskant.  Het levert planmatig en financieel enkel voordelen op en met name ontstaan er nieuwe impulsen/ dynamiek richting binnenstad.  Met een plan van 100 appartementen kan het budgetair neutraal of met winst worden gerealiseerd. Bovendien bevindt zich  een verre van ideale leefomgeving rondom dit Marskant- luxe project gelegen in de directe nabijheid van coffeeshops, horeca en een prostitutiebedrijf, al met al kindonvriendelijk en daarom onwenselijk voor LokaalHenelo.

Het Marskant-luxe project

Het Marskant-luxe project biedt geen enkele meerwaarde voor de inmiddels alsmaar meer op een nieuwe woonwijk lijkende binnenstad. In het kader van het ontbreken van een binnenstadvisie dan maar bouwen voor de happy few. Wederom een project voor de kapitaalkrachtigen waarbij de rekening neergelegd wordt bij onze inwoners.

Voor LokaalHengelo is het wenselijk en eerlijk naar onze inwoners toe om hen hierover te laten beslissen tenslotte wie betaalt bepaalt. Zoals het er nu naar uitziet zal het project de gemeente (lees de inwoners) € 1,9 miljoen kosten in verband met een tekort op de grondexploitatie, terwijl dat eigenlijk bij Welbions zou moeten liggen.

 

De Thuiszitter.